Skip to main content

Als een innovatieve health tech startup met een duidelijke missie op het gebied van preconceptiezorg en gezond ouderschap, volgen wij met grote interesse het recente advies van de Gezondheidsraad aan het Ministerie van Volksgezondheid. De raad pleit ervoor dat alle mensen met een kinderwens de mogelijkheid moeten hebben om een dragerschapscreening te ondergaan voordat ze een kind verwekken. Dit advies wijst op een cruciale verschuiving van een reactieve naar een proactieve benadering in het voorkomen van ernstige erfelijke aandoeningen bij pasgeborenen.

De huidige praktijk, waarin dragerschapscreening alleen wordt vergoed voor wensouders met een bekende verhoogde kans, beperkt het potentieel van preventieve gezondheidszorg. Wij, bij Proconceptious, geloven sterk in het streven naar een gezondere toekomst door preconceptiezorg toegankelijker te maken voor alle toekomstige ouders.

Het advies van de Gezondheidsraad benadrukt terecht dat de meeste mensen niet weten dat ze drager zijn van een ernstige genetische variant, aangezien dragerschap vaak geen symptomen vertoont. De voorgestelde preconceptionele screening biedt een waardevolle kans voor toekomstige ouders om geïnformeerd te beslissen over hun kinderwens en eventuele risico’s op erfelijke aandoeningen.

Als Proconceptious juichen we deze stap toe en erkennen we het belang van de voorgestelde pilot om de meest geschikte vorm van screening te onderzoeken en alle wensouders te bereiken. Ons digitale platform streeft ernaar om bij te dragen aan deze visie door innovatieve oplossingen te bieden die niet alleen gericht zijn op betere anticonceptie, maar ook op het optimaliseren van de preconceptionele gezondheid.

De missie van Proconceptious is nauw verbonden met het streven naar gezondere generaties door middel van preventieve maatregelen. Wij geloven dat door technologie en gezondheidszorg te integreren, we niet alleen kunnen informeren, maar ook concrete handvatten kunnen bieden aan toekomstige ouders om weloverwogen keuzes te maken.

De discussie over preconceptionele screening is een stap in de goede richting, maar we moeten ook nadenken over bredere maatschappelijke ondersteuning, bewustwording en toegankelijkheid. Samen kunnen we een omgeving creëren waarin gezond ouderschap wordt aangemoedigd, ondersteund door geavanceerde technologie en geïnformeerde keuzes.

Laten we gezamenlijk streven naar een actieve rol in preconceptiezorg en het creëren van een gezonde start voor toekomstige generaties.

Next Post

Leave a Reply

Close Menu

Proconceptious

 

KvK: 89441060

T: +31642706035